Přidejte se

O skautu

Skaut je mezinárodní hnutí, zaměřujicí se na rozvoj mladých lidí. Jeho hlavním cílem je výchova v duchu skautských zásad, které jsou:

 •  odpovědnost za sebe a svůj rozvoj,
 • spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí,
 • hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují.

V rámci našeho programu se děti zapojují do aktivit a dobrodružství, kde si rozvíjejí své fyzické i duševní schopnosti. Učí se pracovat v kolektivu i samostatně a být připraveni na nenadálé situace.

Skaut také nabízí dětem možnost setkávat se s novými lidmi, rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti a prohlubovat své zájmy.

V neposlední řadě skaut pomáhá rozvíjet morální a etické hodnoty, jako je úcta k druhým, odpovědnost, respekt a pomoc potřebným.

Rodiče se často ptají

Co má společného (rozdílného) Dorostová unie s Junák - český skaut?

Společné znaky:

 • věnujeme se dětem a vedoucím
 • hodnoty (např. parta na celý život, sebedůvěra)
 • oddíly DU se nejvíce přibližují Junáckému oddílu s rozšířenou křesťanskou výchovou
 • dobrovolnictví
 • poskytujeme pojištění při úrazu, roční plán výprav

Rozdílné věci:

 • DU považuje za nejvyšší Lásku a Pravdu Boha podle křesťanské Bible

 

Dorostová unie (DU) jako nezisková organizace organizuje děti, mládež a jejich vedoucí. DU pomáhá vedoucím v práci s dětmi v klubech od roku 1999. Zajišťuje vedoucím vzdělávání, organizační a právní podporu.

Hlavním partnerem DU je Církev bratrská, státem registrovaná církev.

Dorostová unie je součástí České rady dětí a mládeže, spolupracuje s největší skautskou organizací v ČR, Junák – český skaut.

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte. Na skautských akcích není nouze o pohyb, povídání, diskusi, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají další dospělí dobrovolníci.

Upraveno, zdroj: skauting.cz 

Kolik volného času skauting vyžaduje?

 • Pravidelná schůzka 1x týdně přibližně 2 hodiny (září – červen),
  během letních prázdnin pravidelné týdenní schůzky nejsou
 • Jednodenní výprava 1x za 2 měsíce
 • Dvoudenní výprava 1x za 2 měsíce
 • 10 denní letní tábor 

Skauting je dobrovolný, takže se nikdo nebude zlobit, když se dítě nezúčastní schůzky nebo výpravy. Vedoucí však ocení včasnou omluvu telefonicky, smskou nebo jinak.

Kolik skauting stojí?

ceny jsou orientační 

Skauting bývá levnější než jiné volnočasové aktivity. Vedoucí jsou dobrovolníci, nedostávají žádnou finanční odměnu.

 • Roční členský příspěvek (zahrnuje např. úrazové pojištění při skautských aktivitách a chod oddílu) – 1x ročně – 500 Kč
  Výpravy: 

  • přibližně 100–200 Kč za jednodenní výpravu (zahrnuje jízdné, vstupné a další), 
  • 300–400 Kč za vícedenní výpravu (zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a další)
  • přibližně 2 800 Kč za 10 denní tábor
 • Skautský kroj: 700 Kč nový, nošený dle dostupnosti; pokud z něj dítě vyroste, je velká šance jej prodat
 • Základní tábornické vybaveníAčkoli nové a opravdu kvalitní vybavení něco stojí, existují i levnější a vhodnější alternativy (nakup použitého vybavení). Pamatujte, že některé vybavení je maximálně na dva roky (děti z oblečení a bot rostou rychle), některé na více let (karimatky, spací pytle).
 • Na skautských schůzkách, výpravách a táborech dítě využije základní tábornické vybavení:
  • Uzlovačka
  • Nůž
  • Ešus a hrnek
  • Svítilna či čelovka
  • Karimatka
  • Třísezónní spací pytel
  • Batoh
  • Skautský kroj se všemi náležitostmi a šátek
  • Nepromokavá bunda
  • Pevná a nepromokavá turistická obuv
 • Více o vybavení v sekce Co s sebou

Další akce (závody, setkání a další) bývají dražší (např. účastnický poplatek, cestovné), ceny jsou individuální.

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Konkrétní případ však, prosíme, konzultujte s vedoucím oddílu/ družiny.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Nejvhodnější termín je začátek září. Termínem pro odevzdání přihlášky je 30. září. Do oddílu se ale dítě může přihlásit kdykoliv. Kontaktujte hlavního vedoucího oddílu na emailové adrese skautmajak@gmail.com. Domluvte se na návštěvě schůzky. Další postup vám vysvětlíme po vašem rozhodnutí se přihlásit.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. 

Ti mají náležitou kvalifikaci, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi, kteří se podílejí na přípravě a vedení programu. Všichni úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí kurzů Dorostové unie. 

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Ano. Všechny děti jsou úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

O Dorostové unii

Dorostová unie (DU) jako nezisková organizace organizuje děti, mládež a jejich vedoucí. DU pomáhá vedoucím v práci s dětmi v klubech od roku 1999. Zajišťuje vedoucím vzdělávání, organizační a právní podporu.

Hlavním partnerem DU je Církev bratrská, státem registrovaná církev.

Dorostová unie je součástí České rady dětí a mládeže, spolupracuje s největší skautskou organizací v ČR, Junák – český skaut.